corso epilazione

Duur: 3 DAGEN

EPIL I

Het radicale antwoord om de vervelende teruggroei van overtollig lichaamshaar te bestrijden en op geleidelijk permanente wijze te verwijderen. De cursus behandelt basisonderwerpen om de gebruikster te introduceren in de kennis over permanente epilatie met gebruik van de lichttechnologieën. Anatomie en fysiologie van de huid, definities en instellingen van werkparameters, veiligheid, bescherming en aanwijzingen voor het gebruik van de laser, periodiek onderhoud van de apparatuur. Hoe de Neo D-derm lijn te gebruiken op een wijze die compatibel is met de laser. Uitgebreide ruimte voor praktijksessies.

 

GRATIS

PARTECIPA AL CORSO

Compila il modulo e una nostra operatrice ti richiamerà per aiutarti a prenotare un posto al corso

Nome*

Cognome*
Città*

Provincia*

Email*
Telefono*
Che corso ti interessa?*

L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali "Policy Privacy" ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato al trattamento di tali dati.