corso tecnologie

Duur 2/3*

TECHNOLOGIEËN I

Professionele apparaten om te ontdekken hoe de voordelen van de behandelingen in staat zijn psychisch-fysiek welzijn tot gevolg te hebben en opnieuw het evenwicht in het gehele lichaam te herstellen. Deze cursus heeft tot doel aan te tonen hoe de wetenschappelijke onderzoeken inzake de moderne technologieën van toepassing zijn, en doeltreffend zijn, bij de behandeling van de voornaamste onvolkomenheden: vetweefsel, cellulitis, versteviging, weefselatonie, bloedsomloop.

GRATIS

*naargelang de technologie

PARTECIPA AL CORSO

Compila il modulo e una nostra operatrice ti richiamerà per aiutarti a prenotare un posto al corso

Nome*

Cognome*
Città*

Provincia*

Email*
Telefono*
Che corso ti interessa?*

L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali "Policy Privacy" ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato al trattamento di tali dati.