corso epilazione

Duur: 3 DAGEN

EPIL I

De drastische aanpak om de vervelende teruggroei van ongewenste haren te bestrijden en ze op een geleidelijke en permanente wijze te verwijderen. De cursus behandelt basisonderwerpen en laat de beoefenaarster kennismaken met permanente ontharing door middel van lichttechnologie. Grondbeginselen van de anatomie en fysiologie van de huid, definities en instellingen van werkparameters, veiligheid, beschermingsmaatregelen en indicaties voor het gebruik van de laser en periodiek onderhoud van de apparatuur. Hoe gebruik je de met de Neo D-derm-lijn compatibele laserproducten? Voldoende ruimte voor praktijksessies.

GRATIS CURSUS

NEEM DEEL AAN DE CURSUS

Vul het formulier in. Een van onze medewerksters belt je terug en zal je helpen een plek te reserveren op de cursus

  Naam*

  Achternaam*
  Woonplaats*

  E-mailadres*
  Telefoonnummer*
  In welke cursus heb je interesse?*

  De geïnteresseerde verklaart kennis te hebben genomen van de in de "Policy Privacy" gegeven informatie over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikelen 13 en 14 van de AVG en geeft zijn/haar uitdrukkelijke, vrije en geïnformeerde toestemming voor de verwerking van dergelijke gegevens.