corso mei

Duur 1 Dag

MEI

Tijdens de MEI-cursus leert men het analysesysteem ter bepaling van het vormtype. Kennis van de morfologie maakt het mogelijk om de fysiologie te ontdekken van elk vormtype, wat de oorsprong is van de bijbehorende oneffenheden, de oneffenheden die mogelijk kunnen ontstaan, en ook stelt het ons in staat om de eigenschappen van het vormtype te ontdekken en daarmee hoe men ermee omgaat. Deze kennis stelt ons in staat om de beste behandelingen, de meest geschikte verrichtingen en de meest werkzame actieve ingrediënten toe te passen. Evaluatie van de anamnese, evaluatie van de antropometrie, evaluatie van de morfologie, evaluatie van de houding.

GRATIS CURSUS

NEEM DEEL AAN DE CURSUS

Vul het formulier in. Een van onze medewerksters belt je terug en zal je helpen een plek te reserveren op de cursus

  Naam*

  Achternaam*
  Woonplaats*

  E-mailadres*
  Telefoonnummer*
  In welke cursus heb je interesse?*

  De geïnteresseerde verklaart kennis te hebben genomen van de in de "Policy Privacy" gegeven informatie over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikelen 13 en 14 van de AVG en geeft zijn/haar uitdrukkelijke, vrije en geïnformeerde toestemming voor de verwerking van dergelijke gegevens.